Som un equip multidisciplinar de Barcelona que treballem per crear solucions gràfiques i/o digitals amb un disseny efectiu i .

We are a multi-disciplinary team based in Barcelona working together to create graphic and digital solutions through effective and design.

Somos un equipo multidisciplinar de Barcelona que trabajamos para crear soluciones gráficas y/o digitales a través de un diseño efectivo .

Projectes

Planifiquem, dissenyem, i desenvolupem projectes de comunicació visual multiplataforma i/o multimèdia: identitat corporativa, disseny editorial, direcció d'art, instalacions, programació frontend i backend, interfícies gràfiques d’usuari, wayfinding, i serveis web.

Som dissenyadors i desenvolupadors en defensa del disseny útil i innovador compromesos amb la millora progressiva i les tecnologies de codi obert.

Work

We plan, design, and develop cross platform and/or multi-media visual communication projects: brand identity, editorial design, art direction, installation art, front-end and back-end development, graphic user interfaces, wayfinding, and web services.

We are designers and developers in favor of useful and innovative design deeply committed to progressive enhancement and open source technologies.

Proyectos

Planificamos, diseñamos, y desarrollamos proyectos de comunicación visual multiplataforma y/o multimedia: identidad corporativa, diseño editorial, dirección de arte, instalaciones, programación front-end y back-end, interfaces gráficas de usuario, wayfinding, y servicios web.

Somos diseñadores y desarrolladores a favor del diseño útil e innovador comprometidos con la mejora progresiva y las tecnologías de código abierto.

...

Ens agrada experimentar amb noves estètiques i tècniques que enfatitzen tant l’aspecte com la funcionalitat i que segueixen els principis de la simplicitat i el hacking.

Col·laborem amb equips de coneixements complementaris, com fotògrafs, il·lustradors, animadors, i redactors per dur a bon port els projectes més exigents. Si ets creatiu i tens un tarannà proper al nostre, contacta'ns!

...

We love playing with new aesthetics and techniques that emphasize both look and functionality built around the principles of simplicity and hacking.

We collaborate with teams of complementary skills, including photographers, illustrators, motion designers, and copywriters to take demanding projects to the next level. If you feel the way we do, contact us!

...

Nos gusta experimentar con nuevas estéticas y técnicas que enfatizan tanto el aspecto como la funcionalidad y que siguen los principios de la simplicidad y el hacking.

Colaboramos con equipos de habilidades complementarias, como fotógrafos, ilustradores, animadores, y redactores para atender como se merecen los proyectos más exigentes. Si eres creativo y tienes un temperamento parecido al nuestro, contáctanos!

I/O studio (+34) 678 896 870 [email protected]